Doe mee

niet van toepassing

Laat kinderen meedoen! Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Denk hierbij aan zwemlessen voor het behalen van het zwemdiploma of deelname aan muziekles. We vinden het belangrijk dat elk kind echt kan meedoen. Jouw bijdrage zorgt ervoor dat elk kind kansrijk is en kennis, vaardigheden en eigenwaarde ontwikkelt.

Doe mee als vrijwilliger

Zet je in voor de mensen in jouw omgeving. Leergeld Weert e.o. is altijd op zoek naar betrokken vrijwilligers.

Op dit moment zoeken wij een coördinator. 

- een coördinator werkt, veelal vanuit thuis, samen met de andere coördinatoren. De taken zijn o.a.
- is eerste aanspreekpunt van de stichting Leergeld (telefoon, e-mail, post);
- coördineert de intermediairs die via huisbezoeken bij aanvragende gezinnen moeten beoordelen of één of meer kinderen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de stichting Leergeld Weert (verdelen van de aanvragen, scholing, teamoverleg, functioneringsgesprekken, begeleiding);
- nieuwe gezinnen in opnemen in het softwarepakket Lisy van Leergeld;
- beoordeelt de aanvragen op basis van verslag door de vrijwilligers en de door het bestuur opgestelde criteria;
- bij positief beoordeelde aanvragen, wordt de penningmeester van het bestuur verzocht de betalingen te doen;
- verzorgt de PR en voorlichting (scholen, organisaties, gemeenten, leveranciers, enz.);
- signaleert en informeert het bestuur over de ontwikkelingen (o.a. periodieke rapportages hulpvragen) en geeft adviezen;
- ondersteunt bij fondsenwerving;
- neemt periodiek deel aan overleg met andere Leergeldstichtingen.

Vereisten:
- Goede contactuele en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
- Leidinggevende capaciteiten en beoordelingsvermogen;
- Affiniteit met werken met computers en financiën;
- Initiatiefrijk en kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen;
- Bereidheid tot volgen scholing;
- Vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens;
- Verklaring Omtrent het Gedrag (deze wordt door Leergeld aangevraagd voor aanvang werkzaamheden).

Doe mee als donateur

Stichting Leergeld Weert heeft een ANBI status (RSIN: 850969128). Daardoor kan je jouw gift aftrekken van de belasting tijdens de belastingaangifte. Bij een eenmalige gift geldt er een drempelbedrag. Bij een periodieke gift die minimaal 5 jaar duurt is er geen drempelbedrag van toepassing.

Periodieke gift

Door elk jaar of maand een vast bedrag te geven, kunnen we beter bouwen aan Stichting Leergeld. Het geeft ons de mogelijkheid om met meer zekerheid kinderen te helpen.

Geef een gift:

  1. Download de overeenkomst via de link
  2. Vul hem in, onderteken en mail naar leergeldweert@gmail.com
  3. Wij zullen dan ook ondertekenen en weer aan je retour zenden
  4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het periodiek overschrijven; wij sturen geen berichten of herinneringen. 

Eenmalige gift

Je kan een eenmalige gift geven op twee manieren:

  1. Zelf donatie overmaken op rekeningnummer NL77 RABO 0163351422 t.n.v. Stichting Leergeld Weert e.o. te Weert
  2. Klik op de button hieronder.

Doe mee als Partner

Werk mee aan de toekomst van kinderen. Stichting Leergeld Weert e.o. is altijd op zoek naar partners. Partners kunnen bedrijven, instellingen, serviceclubs of particulieren zijn, die via een financiële bijdrage, producten en diensten hun steentje willen bijdragen.

Bel naar 06-16534054 om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken. Of mail naar leergeldweert@gmail.com.