Mogelijkheden

niet van toepassing

Je kunt hulp aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn. Hieronder vind je de lijst met wat we nu aanbieden. Wil je iets aanvragen wat niet op de lijst staat? Overleg dan even met ons. Per jaar is een vast bedrag beschikbaar per kind. Je kan dus meer aanvragen doen, maar altijd binnen een budget.

We betalen altijd rechtstreeks aan de school, club, vereniging of leverancier. Wij kennen vergoedingen toe vanaf de datum van je aanvraag. We vergoeden dus geen kosten achteraf. Je kan dus het beste eerst je aanvraag indienen, voordat je jezelf inschrijft bij een club of vereniging.

Het kan voorkomen dat op enig moment het budget van Stichting Leergeld Weert e.o. niet meer toereikend is om de kosten te vergoeden. In dat geval kunnen aanvullende voorwaarden of eisen aan de aanvraag worden gesteld.

Je kunt nooit het recht opeisen een bijdrage te krijgen van Stichting Leergeld Weert e.o.

Hieronder diverse voorbeelden, waarvoor je een bijdrage kunt aanvragen voor jouw kind(eren):