Wie zijn wij?

niet van toepassing

Als Stichting Leergeld Weert e.o. richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Structuur van de organisatie

Wij zijn een zelfstandige stichting, die volledig bestaat uit vrijwilligers. Hierdoor zijn de organisatiekosten heel laag (lager dan 5% van de totale kosten), zodat het geld vrijwel helemaal ten goede komt aan de kinderen.  
Er is een stichtingsbestuur bestaande uit 4 leden: Mick Waulthers (voorzitter), Frank Rademaekers (penningmeester), Paul Horsmans (secretaris) en Jan van Tulden (lid).
Daarnaast zijn er verschillende coördinatoren die de aanvragen beoordelen en die contacten onderhouden met de vele samenwerkingspartners. 
Er zijn ook verschillende intermediairs, die op huisbezoek gaan en de mogelijkheden en de aanvraag met het gezin doornemen.
Tot slot zijn er ook enkele fietsenmakers, voor het repareren van tweedehands fietsen en de uitgifte ervan. 

Aangesloten bij Leergeld Nederland

Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch is het landelijk bureau.